Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-09

RK-08-2007-09.doc  RK-08-2007-09pr1.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-08-2007-09
NázevStavební záměr "Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch"
Zpracoval H. Javůrková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina zřizuje Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci.
Odbor majetkový postupně zrealizoval několik stavebních akcí v objektu Dětského centra v Jihlavě. Smyslem a cílem akcí je vytvořit odpovídající podmínky pro činnost tohoto zařízení a zlepšit prostředí pro klienty - děti. V první řadě jsme se snažili zlepšit stavebně technický stav budovy a následně i zkultivovat klidové - odpočinkové a hrací plochy v přilehlé zahradě. Jednalo se o tyto akce:
- r. 2003 - oprava oken 1. etapa
- r. 2004 - oprava oken 2. etapa
- r. 2005 - oprava fasády
- r. 2005 - oprava kotelny a stropů
- r. 2005 - kácení stromů ( 27 topolů) v zahradě centra
- r. 2006 - úprava zahrady (oprava oplocení, likvidace pařezů po skácených stromech, nová výsadba, fyzická likvidace dřevěného altánu na základě statického posouzení)
V letošním roce má odbor majetkový v plánu pokračovat s úpravou těchto klidových ploch a to stavbou altánu, který by nahradil již zmíněný fyzicky zlikvidovaný altán. Proto do návrhu rozpočtu kraje na rok 2007 navrhl zařadit akci "Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch". Schválený rozpočet kraje na rok 2007 tuto akci obsahuje jako součást přílohy M2, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích na kapitole Nemovitý majetek.
Návrh řešení V materiálu RK-08-2007-09, př. 1 je předkládán radě kraje k projednání stavební záměr Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch. V případě schválení stavebního záměru OM zajistí na základě zpracované projektové dokumentace stavební povolení a realizaci této akce v letošním roce. Návrh usnesení přepokládá schválit stavební záměr na výše uvedenou akci.
StanoviskaOdbor sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje stavbu nového altánku v Dětském centru v Jihlavě.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
stavební záměr "Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch" dle materiálu
RK-08-2007-09, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz