Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-21

RK-06-2007-21.doc  RK-06-2007-21pr1.tif  RK-06-2007-21pr2.tif  RK-06-2007-21pr3.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-06-2007-21
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - podpora přípravy talentované mládeže v běžeckém lyžování
Zpracoval P. Panovec
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel prostřednictvím Krajského svazu lyžařů Vysočina žádost o finanční příspěvek na rozvoj a reprezentaci běhu na lyžích žákovských kategorií (viz materiál
RK-06-2007-21, př. 1) pro TJ MARS Svratka. Do tohoto projektu (viz materiál
RK-06-2007-21, př. 2) jsou zapojeny čtyři lyžařské oddíly, jejichž závodníci velice úspěšně reprezentovali náš kraj na II. zimní olympiádě mládeže, kde získali celkem 7 medailí a obsadili tak druhé místo v běžeckých disciplínách.
Cílem tohoto projektu je především rozšíření členské základny, a úspěšná reprezentace kraje Vysočina v žákovských kategoriích. Požadavek na dotaci od kraje Vysočina je 60 tis. Kč. Zúčastněné lyžařské oddíly by se podílely částkou 130 tis. Kč. Rozpočet je součástí přiloženého projektu.
Návrh řešení Schválený rozpočet kraje Vysočina počítá s možností podpory sportovních center mládeže (viz "další možné požadavky OŠMS v roce 2007"). Radě kraje se proto navrhuje v rámci rozpočtového opatření přesunout prostředky ve výši 60 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje do kapitoly Školství, mládeže a sportu a rozhodnout o poskytnutí dotace TJ MARS Svratka na realizaci Projektu přípravy talentované mládeže v běžeckém lyžování v roce 2007. Při poskytnutí této dotace bude postupováno dle pravidla de minimis. Smlouva o poskytnutí dotace (viz materiál RK-06-2007-21, př.3).
StanoviskaStanovisko Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina:
Komise zasedá v pondělí 5. 2. 2007. Z tohoto důvodu bude stanovisko komise sděleno přímo na zasedání rady kraje.

Ekonomický odbor :
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 30. 1. 2007 je 28 063 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ MARS SVRATKA, se sídlem 59202 SVRATKA, IČ 15544176 ve výši 60 tis. Kč na podporu Projektu přípravy talentované mládeže v běžeckém lyžování v roce 2007, dle materiálu RK-06-2007-21, př. 3;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 60 tis. Kč s určením pro TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTU MARS SVRATKA, se sídlem 59202 SVRATKA, IČ 15544176 za účelem podpory Projektu přípravy talentované mládeže v běžeckém lyžování v roce 2007 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 60 tis. Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz