Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-13

RK-06-2007-13.doc  RK-06-2007-13pr1.tif  RK-06-2007-13pr2.tif  RK-06-2007-13pr3.doc  RK-06-2007-13pr4.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-06-2007-13
NázevFV - prodloužení projektů FV 024/149/06 a FV 012/142/06
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu "Edice Vysočiny IV." byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Obcí Častrov Smlouva o poskytnutí podpory FV 024/149/06 na projekt "Jakub Hron - monografie" s dobou realizace do 31. 3. 2007. Dne 26. 1. 2007 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu RK-06-2007-13, př. 1. V rámci grantového programu "Klenotnice Vysočiny" byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Obcí Častrov Smlouva o poskytnutí podpory FV 012/142/06 na projekt "Metánovské muzeum - Kabinet profesora Hrona" s dobou realizace do 31. 3. 2007. Dne 26. 1. 2007 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu
RK-06-2007-13, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče po posouzení výše uvedených žádostí navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu "Jakub Hron - monografie" do 31. 12. 2007 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV (materiál RK-06-2007-13, př. 3) a prodloužit dobu realizace projektu "Metánovské muzeum - Kabinet profesora Hrona" do 31. 12. 2007 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV (materiál
RK-06-2007-13, př. 4).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 024/149/06 dle materiálu
RK-06-2007-13, př. 3 a dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 012/142/06 dle materiálu RK-06-2007-13, př. 4.
Odpovědnost OKPP
Termín 6. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz