Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-05

RK-06-2007-05.doc  RK-06-2007-05pr1.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-06-2007-05
NázevPřevod investorství stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava-Heroltice"
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa základě dohody mezi Statutárním městem Jihlavou (dále jen město) a krajem Vysočina (dále jen kraj) ohledně investiční akce Přeložka silnice II/352 Jihlava-Heroltice bylo na návrh města dne 7. 11. 2005 vydáno územní rozhodnutí a na náklady města byla vypracována projektová dokumentace včetně související dokladové části s tím, že vlastní realizace stavby včetně majetkoprávního vypořádání pozemků souvisejících se stavbou bude zajištěna na náklady kraje. Tato akce bude financována z prostředků EU a bude zahájena po ukončení majetkoprávní přípravy.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje schválit smlouvu o převodu investorství mezi Statutárním městem Jihlavou jako stávajícím investorem stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava-Heroltice"a Vysočinou dle materiálu RK-06-2007-05, př. 1. V souvislosti s přijetím investorství bude kraji městem předána darovací smlouvou veškerá projektová dokumentace včetně související dokladové části nezbytné pro vydání stavebních povolení a včetně příslušných dokladů pro pravomocné územní rozhodnutí č.j. SÚ/05/3967 ze dne 7. 11. 2005.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o uzavření smlouvy o převodu investorství se Statutárním městem Jihlavou a o nabytí projektové dokumentace a souvisejících dokladů k pravomocnému územnímu rozhodnutí z vlastnictví Statutárního města Jihlavy do vlastnictví Vysočiny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít mezi Vysočinou a Statutárním městem Jihlavou smlouvu o převodu investorství stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava-Heroltice" dle materiálu RK-06-2007-05, př. 1;
* nabýt darem projektovou dokumentaci na stavbu "Přeložka silnice II/352 Jihlava-Heroltice" včetně související dokladové části a včetně příslušné dokladové části k pravomocnému územnímu rozhodnutí vydanému stavebním úřadem Magistrátu města Jihlavy pod č.j. SÚ/05/3967 dne 7.11.2005 z vlastnictví Statutárního města Jihlavy do vlastnictví Vysočiny.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz