Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-66

RK-05-2007-66.doc  RK-05-2007-66pr1.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-05-2007-66
NázevPronájem tělocvičny u Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě
Zpracoval S. Měrtlová
Předkládá M. Březina
Počet příloh
Popis problémuV návaznosti na vizi Krajského úřadu kraje Vysočina byl do tzv. Akčního plánu rozpracován strategický cíl odboru sociálních věcí a zdravotnictví s názvem "Připravíme dokumentaci potřebnou k získání titulu "Podnik podporující zdraví". Do soutěže o titul "Podnik podporující zdraví" se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci, a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.
Přípravné práce byly zahájeny v roce 2004, kdy na našem úřadě proběhl jednoletý intervenční program podpory zdraví, který byl zaměřen na vyhledávání a ovlivňování rizika vzniku "civilizačních onemocnění" a na optimalizaci pracovních podmínek. V období květen - červen 2004 probíhala distribuce a zpracování dotazníku zaměřeného na subjektivní hodnocení zdravotního stavu, rodinnou anamnézu, životní styl, pracovní zátěž a pracovní podmínky. Vyhodnocením dotazníků bylo konstatováno, že úředníci našeho úřadu mají převážně problémy s výživou, nedostatkem pohybu a nadváhou.
V září 2006, kdy byl všem zaměstnancům úřadu rozeslán navazující dotazník, tentokrát zaměřený na průzkum aktivit, které by zaměstnanci v rámci zvýšení fyzické aktivity, preferovali. Jako jedna z preferovaných aktivit bylo označeno cvičení zaměřené na posílení zádových svalů. Zahájení tohoto cvičení je předpokládáno od 8. února 2007.
Pro možnost zahájení cvičení zaměstnancům Krajského úřadu kraje Vysočina, zaměřeného na posílení zádových svalů, je navrhováno radě kraje schválit smlouvu o pronájmu tělocvičny. Pronajímatelem je Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, Vrchlického 57 Jihlava, doba pronájmu je omezena, a to od 1. 2. 2007 do 31. 5. 2007 (viz materiál RK-05-2007-66, př. 1). V případě zájmu o cvičení ze strany zaměstnanců na podzim letošního roku by byla smlouva o pronájmu s účinností od 1. 9. 2007 opět překládána radě kraje se žádostí o schválení.
Návrh řešení Ředitelka krajského úřadu navrhuje uzavřít Smlouvu o nájmu podle přílohy 1 materiálu
RK-05-2007-66 a svěřit krajskému úřadu rozhodování o uzavírání nájemních smluv k zajištění opatření směřujících k péči o zdraví zaměstnanců.
Rozhodování o uzavírání smluv o nájmu je podle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyhrazeno radě kraje. Tato pravomoc nebyla radou kraje podle § 59 odst. 4 zákona svěřena hejtmanovi kraje ani krajskému úřadu.
StanoviskaOdbor sekretariátu ředitele souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy. Výše nájemného je kryta ze schváleného rozpočtu kapitoly Krajský úřad.
Návrh usneseníVarianta 1
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu dle materiálu RK-05-2007-66, př. 1;
svěřuje
krajskému úřadu rozhodování o uzavírání nájemních smluv k zajištění opatření směřujících k péči o zdraví zaměstnanců.

Varianta 2
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu dle materiálu RK-05-2007-66, př. 1.
Odpovědnost OSVZ, OSŘ
Termín 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz