Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-16

RK-05-2007-16.doc  RK-05-2007-16pr1.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-05-2007-16
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou zajišťuje dodavatele na veřejné zakázky "Oprava silnice II/350 Kocanda - Herálec", "Oprava silnice II/354 Radostín n. O. - křižovatka II/602" a "Oprava silnice II/353 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí". Jedná se o akce souvislých oprav silnic ve vlastnictví kraje Vysočina hrazené z prostředků EIB a kraje Vysočina s termínem realizace v roce 2007. Zajištění těchto dodavatelů je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky "Oprava silnice II/350 Kocanda - Herálec", "Oprava silnice II/354 Radostín n. O. - křižovatka II/602" a "Oprava silnice II/353 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí" jsou vypsány dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzvy na "Opravu silnice II/350 Kocanda - Herálec", "Opravu silnice II/354 Radostín n. O. - křižovatka II/602" a "Opravu silnice II/353 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí" dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení byly provedeny Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací v lednu roku 2007 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto výzvy jsou v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzvy na "Opravu silnice II/350 Kocanda - Herálec", "Opravu silnice II/354 Radostín n. O. - křižovatka II/602" a "Opravu silnice II/353 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí" byly schváleny odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 5. 1. 2007.
Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:

1. "Opravu silnice II/350 Kocanda - Herálec", od 9:00 hodin
2. "Opravu silnice II/354 Radostín n. O. - křižovatka II/602", od 10:00 hodin a
3. "Opravu silnice II/353 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí", od 11:00 hodin.

Výše uvedená výběrová řízení se uskuteční dne 8. 2. 2007 od 9:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Žďár nad Sázavou.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
pana (paní) *......................... a zástupce politického klubu *....................... a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana (paní)*............................ a zástupce politického klubu *.....................a Ing. Ludmilu Sedlákovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/350 Kocanda - Herálec", "Opravu silnice II/354 Radostín n. O. - křižovatka II/602" a "Opravu silnice II/353 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí", které se uskuteční dne 8. 2. 2007.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 2. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz