Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-44

RK-04-2007-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-04-2007-44
NázevPodpora pořádání Mistrovství Evropy v baseballu žáků v roce 2007 v Třebíči
Zpracoval P. Panovec
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV minulém týdnu se na představitele kraje obrátil jménem třebíčských baseballistů - RNDr. Pavel Svoboda, předseda klubu se žádostí o podporu pořadatelství Mistrovství Evropy žáků 2007 (10 - 12 let) v termínu 9. - 14. července 2007, v baseballovém areálu v Třebíči, kde případné pořadatelství zajistí baseballový klub Třebíč Nuclears.
Třebíč byla vybrána mezi možné kandidáty pro pořadatelství ME žáků 2007 a po kontrole stavu vybavení a připravenosti 12. ledna 2007 bylo konstatováno, že splňuje všechny požadavky a postoupila do finále výběrového řízení. O vítězi tohoto výběrového řízení rozhodne výkonný výbor České baseballové asociace v neděli 28. ledna 2007 na svém zasedání. Nyní finalisté hledají další doplňující informace, které by byly rozhodující pro získání pořadatelství. Jedním z nich je např. kladné stanovisko města Třebíč k pořadatelství nebo podpora rady kraje.
Návrh řešení Protože se jedná o reprezentaci kraje Vysočina pořadatelstvím významné sportovní události, odbor školství, mládeže a sportu doporučuje radě kraje podpořit představitele třebíčského baseballu v úsilí o získání pořadatelství Mistrovství Evropy žáků 2007 v baseballu. Pro podporu konání podobných akcí schválila rada kraje svým usnesením 1749/36/2006/RK, Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. V případě rozhodnutí příslušných orgánů o pořádání Mistrovství Evropy žáků 2007 v baseballu v Třebíči a na základě žádosti pořadatelů, bude rada kraje podle těchto Pravidel rozhodovat o přidělení finančních prostředků z rozpočtu kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
podporuje
na základě výše uvedených skutečností úsilí o získání pořadatelství Mistrovství Evropy žáků 2007 v baseballu v městě Třebíči.
Odpovědnost OŠMS
Termín leden 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz