Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-09

RK-04-2007-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-04-2007-09
NázevZáměr vyřazení části silnice III/3791 a silnice III/3791a ze silniční sítě
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je vlastníkem silnice III/3791. Silnice spojuje město Velká Bíteš s obcí Vlkov, celková délka silnice je cca 4,5 km. Část této silnice v zastavěném úseku města Velká Bíteš je označena jako ulice Vlkovská. Požadavek na opravu silnice byl ze strany starosty Velké Bíteše a generálního ředitele První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s. uplatněn na jednání s náměstkem hejtmana Václavem Kodetem dne 3.1.2007. Silnice je ve špatném stavebně technickém stavu, opravy jsou zajišťovány vysprávkami. Řešením je položení 2 x 5 cm asfaltobetonových vrstev a lokální zesílení vozovky geo mřížemi (hrubý odhad cca 10 -12 mil. Kč). Jedním ze závěrů tohoto jednání byla možnost jednat o opravě této komunikace za předpokladu jejího následného vyřazení ze silniční sítě a převodu do místních komunikací města Velká Bíteš a obce Vlkov. Spojení obce Vlkov s Velkou Bíteší v rámci silniční sítě je možné zajistit po v podstatě paralelní silnici I/37 z Velké Bíteše do Osové Bítýšky a silnicích II/390 a části silnice III/3791 mezi Osovou Bítýškou a Vlkovem (celková délka cca 8 km). Uvedená silnice prochází také přes katastrální území obce Březské, ale obec neobsluhuje. V letošním roce je v rozpočtu kraje zařazena rekonstrukce průtahu silnic obcí Vlkov (akce Rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov - průtah).
Ve Velké Bíteši byla v roce 2006 rekonstruována ulice Kostelní (akce III/3791a Velká Bíteš Kostelní ulice) a do rozpočtu letošního roku je zařazena navazující rekonstrukce křižovatky (akce III/3791a Velká Bíteš - křižovatka, kterou nebylo možné realizovat v roce 2006 z důvodů negativního rozhodnutí orgánů státní památkové péče k navrženému řešení okružní křižovatkou). Silnice III/3791a (ulice Kostelní a ulice Lánice) má celkovou délku cca 500 m a svým charakterem se jedná o místní komunikaci. Po provedené rekonstrukci byla ulice Kostelní zjednosměrněna a dopravním značením zde byl vyloučen průjezd nákladních vozidel.
Návrh řešení OM navrhuje zahájit jednání s městem Velká Bíteš a obcemi Vlkov a Březské o vyřazení silnice III/3791 v úseku od křižovatky se silnicí II/379 ve Velké Bíteši po křižovatku se silnicí III/3792 ve Vlkově ze silniční sítě a jejím převedení do vlastnictví města a obcí se současným zařazením do kategorie místních komunikací.
OM dále navrhuje zahájit jednání s městem Velká Bíteš o vyřazení silnice III/3791a v celé délce ze silniční sítě a jejím převedení do vlastnictví města se současným zařazením do kategorie místních komunikací.
StanoviskaODSH - souhlasí s návrhem usnesení, vyřazení silnice III/3791 v úseku od křižovatky se silnicí II/379 ve Velké Bíteši po křižovatku se silnicí III/3792 ve Vlkově a vyřazení silnice III/3791a ze silniční sítě.
Návrh usneseníRada kraje
projednala
záměr vyřazení silnice III/3791 v úseku od křižovatky se silnicí II/379 ve Velké Bíteši po křižovatku se silnicí III/3792 ve Vlkově a vyřazení silnice III/3791a ze silniční sítě;
pověřuje
Ing. Václava Kodeta, náměstka hejtmana kraje:
* jednat s městem Velká Bíteš a obcemi Vlkov a Březské o převodu silnice III/3791 v úseku od křižovatky se silnicí II/379 ve Velké Bíteši po křižovatku se silnicí III/3792 ve Vlkově ze silniční sítě a jejím převedení do vlastnictví města a obcí se současným zařazením do kategorie místních komunikací;
* jednat s městem Velká Bíteš o vyřazení silnice III/3791a v celé délce ze silniční sítě a jejím převedení do vlastnictví města se současným zařazením do kategorie místních komunikací.
Odpovědnost Václav Kodet, odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz