Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-03

RK-04-2007-03.doc  RK-04-2007-03pr1.doc  RK-04-2007-03pr1upr1.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-04-2007-03
NázevCelorepubliková soutěž Zlaté srdce
Zpracoval M. Vašíčková
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuNadace Naše dítě v rámci kampaně Stop násilí na dětech! vyhlásila 2. ročník celorepublikové soutěže Zlaté srdce 2006. Posláním projektu je veřejně ocenit ochránce dětí působící ve státních i nestátních organizacích, kteří pomáhají týraným, zneužívaným, opuštěným, handicapovaným a jinak ohroženým dětem. Tato soutěž by měla pěstovat povědomí o tom, že ochrana dětských práv je věcí veřejnou a měla by patřit k prioritním hodnotám naší společnosti. Rada kraje Vysočina pověřila odbor školství, mládeže a sportu a odbor sociálních věcí a zdravotnictví shromáždit návrhy na možné kandidáty tohoto ocenění.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu vyzval školy a školská zařízení, pokud znají takové osoby, které by měly být v rámci uvedeného projektu oceněny, k zaslání svých návrhů. Nominovány mohly být osobnosti za celoživotní práci ve prospěch ohrožených dětí, za založení projektu na pomoc týraným, zneužívaným, zanedbávaným, opuštěným nebo handicapovaným dětem a za mimořádný čin na pomoc ohroženému dítěti. OŠMS obdržel dva návrhy na nominaci pro paní Etelu Coufalovou a paní Blanku Křesadlovou. Po zpracování jednotlivých návrhů se předkládá seznam navržených kandidátů na nominaci se zdůvodněním dle materiálu
RK-04-2007-03, př. 1 k posouzení radě kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
nominuje
do soutěže o nejlepšího ochránce dětí v ČR Zlaté srdce 2006 z kraje Vysočina paní Etelu Coufalovou a paní Blanku Křesadlovou dle materiálu RK-04-2007-03, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 15. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz