Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-47

RK-03-2007-47.doc  RK-03-2007-47pr1.doc  RK-03-2007-47pr2.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-03-2007-47
NázevVýběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDosavadní ředitel Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, Jan Tourek je v současné době uvolněn pro výkon veřejné funkce místostarosty Města Světlá nad Sázavou a do doby jmenování nového ředitele na základě výběrového řízení rada kraje s účinností od 1. 12. 2006 do funkce ředitelky jmenovala paní Jaroslavu Kadlecovou, která je současně ředitelkou Ústavu sociální péče pro dospělé Věž. Následně bylo usnesením rady kraje č. 1737/36/2006/RK ze dne 5. 12. 2006 vyhlášeno výběrové řízení, v němž bude vybrán ředitel Ústavu sociální péče Zboží standardní cestou, a to s termínem podávání přihlášek do 9. 1. 2007. Vyhlášení bylo zveřejněno dvakrát v Cestě Vysočiny a jednou v krajských novinách. Dne 15. 1. 2007 proběhlo otevírání obálek za účasti části členů výběrové komise (Ing. Marie Černé, Bc. Jiřího Vondráčka a Mgr. Jiřího Bíny. Průběh tohoto setkání je popsán v zápise v materiálu RK-03-2007-47, př. 3. Ze dvou doručených obálek první obsahovala přihlášku uchazečky, která nesplňovala vyhlášenou podmínku absolvování vysoké školy a kromě jiného nebyla přiložena ani požadovaná koncepce rozvoje zařízení. Druhá, nepřesně označená obálka, obsahovala přihlášku do jiného vyhlášeného výběrového řízení a k jeho další administraci byla předána.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje zrušit výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, vyhlášené usnesením č. 1737/36/2006/RK, vyhlásit výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2007-47, př. 1 a schválit složení výběrové komise pro výběrové řízení dle materiálu RK-03-2007-47, př. 2. Ve vyhlášení výběrového řízení jsou oproti rušenému zmírněny kvalifikační požadavky a složení výběrové komise zůstává beze změny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zrušení výběrového řízení vyhlášeného na ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, vyhlášené usnesením č. 1737/36/2006/RK ze dne 5. 12. 2006;
* složení výběrové komise pro výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle doplněného materiálu RK-03-2007-47, př. 2 a
vyhlašuje
výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2007-47, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz