Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-43

RK-03-2007-43.doc  RK-03-2007-43pr1.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-03-2007-43
NázevZávěrečná zpráva o realizaci projektu kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky" v roce 2006
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina uzavřel dne 9. 7. 2004, na základě usnesení rady kraje č. 632/17/2004/RK ze dne 18. 5. 2004, smlouvu s autorizovanou společností EKO-KOM, a.s. o řešení pilotního projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky".
Dne 23. 1. 2006 byl uzavřen "Dodatek č.2 Smlouvy o řešení pilotního projektu" na základě usnesení Rady kraje Vysočina č. 0069/02/2006/RK ze dne 17.1.2006 dle materiálu RK-02-2006-17, př.1.
V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:
* Posílení systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina
* Přípravu a realizaci krajské komunikační kampaně
* Školení pracovníků obcí s rozšířenou působností
* Zajištění systému třídění odpadů na krajském úřadu
* Průzkum na středních školách a návrh realizace informační kampaně
* Realizace informační kampaně na SŠ.
Společnost EKO-KOM, a.s. projekt financovala částkou 4 900 000,- Kč. Projekt pro rok 2006 byl úspěšně ukončen k 20. 12. 2006 a společnosti EKO-KOM, a.s. bylo zasláno vyúčtování a závěrečná zpráva viz. příloha RK-03-2007-43 př.1. Společnost EKO-KOM, a.s. přijala závěrečnou zprávu bez připomínek.
Všechny výstupy a materiály z realizace pilotního projektu za rok 2006 jsou součástí spisové dokumentace, jsou uloženy na odboru životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí, Krajského úřadu kraje Vysočina a je možné do nich nahlédnout.
Návrh řešení Informace o realizaci projektu kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a.s. "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky" v roce 2006 je formou závěrečné zprávy předkládána radě kraje na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci projektu kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky" dle materiálu RK-03-2007-43, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 16. leden 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz