Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-31

RK-03-2007-31.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-03-2007-31
NázevZměny dokumentace a znění smluv pro 3. výzvu GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
Zpracoval S. Lemperová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuDne 28. 3. 2006 byly usnesením Zastupitelstva kraje č.0124/02/2006/ZK schváleny Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro 3. výzvu k předkládání akcí do Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů a do Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v rámci opatření 1.1 SROP (Zastupitelstvo kraje schvaluje·Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvy č. V/MSP/SROP/1.1./3/2006 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a č. V/DP/SROP/1.1./3/2006 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, P/SROP/1.1./3/2006 dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 1; Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, S/SROP/1.1/3/2006 dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 2, a zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy: Pokynů pro žadatele a příjemce podpory grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 1; Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 2.)
Dne 30. 5. 2006 byly usnesením Rady kraje Vysočina č. 0816/17/2006/RK schváleny formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory a vyhlášeny 3. výzvy pro předkládání akcí do uvedených grantových schémat. (Rada kraje schvaluje formální změny v: Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvy č. V/MSP/SROP/1.1./3/2006 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a č. V/DP/SROP/1.1./3/2006 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, P/SROP/1.1./3/2006 dle materiálu RK-17-2006-39, př. 1;Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, S/SROP/1.1/3/2006 dle materiálu RK-17-2006-39, př. 2;vyhlašuje Výzvu pro předkládání akcí do Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č. V/DP/SROP/1.1./3/2006 s účinností od 31. 5. 2006 dle materiálu RK-17-2006-39, př. 3;Výzvu pro předkládání akcí do Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č. V/MSP/SROP/1.1./3/2006 s účinností od 31. 5. 2006 dle materiálu RK-17-2006-39, př. 4;pověřuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina: administrací grantových schémat v rámci opatření 1.1; zajištěním zveřejnění výzev pro předkládání žádostí do grantových schémat s účinností od 31. 5. 2006.)
Dne 18.7.2006 byly usnesením Rady kraje Vysočina č. 1064/22/2006 RK schváleny formální změny v dokumentaci, které se týkaly úpravy postupů při výběrových řízeních. (Rada kraje schvaluje formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/MSP/SROP/1.1./2/2005 a Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/DP/SROP/1.1/2/2005 v rámci opatření 1.1 SROP ze dne 18. 7. 2006 dle materiálu RK-22-2006-46, př. 1;formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/MSP/SROP/1.1./3/2006 a Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/DP/SROP/1.1/3/2006 v rámci opatření 1.1 SROP ze dne 18. 7. 2006 dle materiálu RK-22-2006-46, př. 2;vzor dodatku smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-22-2006-46, př. 3.)
Dne 1. 1. 2007 vešlo v účinnost Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
Návrh řešení Podpora v Grantovém schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina je poskytována v režimu "de minimis" a smlouvy s příjemci podpory, kteří byly vybráni k podpoře usnesením zastupitelstva kraje č. 0439/07/2006/ZK ze dne 26.9.2006, nejsou uzavřeny z důvodu doplňování náležitostí nutných k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. Změnu v nařízení o podpoře "de minimis" je tedy třeba promítnout do Pokynů pro žadatele a příjemce podpory a do textu smlouvy o poskytnutí podpory.
Gestor GS navrhuje schválit formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro 3. výzvu GS opatření 1.1 SROP dle materilálu RK-03-2007-31, př. 1, (pasáže, kterých se změny týkají jsou v obou dokumentech ve změnovém režimu) a dále nové znění smlouvy o poskytnutí podpory v rámci GS na podporu drobných podnikatelů dle materiálu
RK-03-2007-31, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/MSP/SROP/1.1./3/2006 a Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/DP/SROP/1.1/3/2006 v rámci opatření 1.1 SROP ze dne 16. 1. 2007 dle materiálu RK-03-2007-31, př. 1;
* vzor smlouvy o poskytnutí podpory v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina dle materiálu
RK-03-2007-31, př. 2
Odpovědnost ORR
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz