Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-19

RK-03-2007-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-03-2007-19
NázevDemolice stavby v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě a její další využití
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina převzal do svého vlastnictví nemovitosti tvořící areál bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě (dále jen KOJ). Záměrem kraje je využít areál KOJ pro potřeby krajského úřadu a dalších úřadů a institucí krajské působnosti a významu (usnesení zastupitelstva kraje 0342/06/2006/ZK). Pro naplnění tohoto záměru jsou postupně realizovány další kroky. Jedná se o prodej částí areálu do vlastnictví konkrétních investorů a přípravu území - zejména odstranění staveb pro uvolnění území pro budoucí výstavbu.
Rada kraje usnesením 006/02/2007/RK souhlasila s demontáží přístřešků ESO postavených na pozemku par. č. 3942/1 v k. ú. a obci Jihlava v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě a jejich přemístěním a postavením v areálech Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro její potřeby. Při prohlídce přístřešků před jejich demontáží bylo projednáno i využití stavby skladu postaveného na pozemku par. č. 3942/9. KSÚSV sdělila, že by sklad demontovala a využila ho pro své potřeby. Sklad je konstrukčně proveden z montované nosné konstrukce z ocelových trubek a je opláštěn vlnitými plechy. Je jednoduše demontovatelný, bez vzniku odpadu a je možné ho znovu postavit na jiném místě. Jedná se o stavbu zapsanou v katastru nemovitostí. Proto je potřebné před demontáží zajistit povolení jejího odstranění stavebním úřadem.
Návrh řešení OM navrhuje podat žádost na odstranění uvedené stavby. OM dále navrhuje konstrukci skladu využít pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Tato organizace si vlastními silami zajistí demontáž stavby a její přemístění do svých areálů pro potřeby zajištění provozu. Demontáží bude zajištěno uvolnění části pozemků pro potřeby budoucí výstavby v areálu KOJ. Zároveň bude tento majetek využit pro potřeby krajem zřizované příspěvkové organizace pro zajištění jejich úkolů.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení - využitím konstrukce skladu pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s podáním žádosti o povolení odstranění stavby skladu postaveného na pozemku par. č. 3942/9 v k. ú. a obci Jihlava v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě ke stavebnímu úřadu Magistrátu města Jihlavy
* s využitím konstrukce skladu pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Odpovědnost odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Termín 30. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz