Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-22

RK-02-2007-22.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-02-2007-22
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zajišťuje dodavatele na veřejné zakázky "Oprava silnice č. II/347 Světlá nad Sázavou - Dolní Město", "Oprava silnice č. II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř", "Oprava silnice č. II/150 Ledeč nad Sázavou - Hněvkovice - hranice kraje" a "Oprava silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou II. etapa". Jedná se o akce souvislých oprav silnic ve vlastnictví kraje Vysočina hrazené z prostředků EIB a kraje Vysočina s termínem realizace v roce 2007. Zajištění těchto dodavatelů je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky na "Opravu silnice č. II/347 Světlá nad Sázavou - Dolní Město", "Opravu silnice č. II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř", "Opravu silnice č. II/150 Ledeč nad Sázavou - Hněvkovice - hranice kraje" a "Opravu silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou II. etapa" jsou vypsány dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzvy na "Opravu silnice č. II/347 Světlá nad Sázavou - Dolní Město", "Opravu silnice č. II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř", "Opravu silnice č. II/150 Ledeč nad Sázavou - Hněvkovice - hranice kraje" a "Opravu silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou II. etapa" dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení byly provedeny Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod v prosinci roku 2006 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto výzvy jsou v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzva na "Opravu silnice č. II/347 Světlá nad Sázavou - Dolní Město" byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 6. 12. 2006. Výzvy na "Opravu silnice č. II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř", "Opravu silnice č. II/150 Ledeč nad Sázavou - Hněvkovice - hranice kraje" a "Opravu silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou II. etapa" byly schváleny odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 8. 12. 2006.
Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:

1. "Opravu silnice č. II/347 Světlá nad Sázavou - Dolní Město", od 9:00 hodin
2. "Opravu silnice č. II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř", od 9:15 hodin
3. "Opravu silnice č. II/150 Ledeč nad Sázavou - Hněvkovice - hranice kraje", od 9:30 hodin a
4. "Opravu silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou II. etapa",
od 9:45 hodin.
Výše uvedená výběrová řízení se uskuteční dne 17. 1. 2007 od 9:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
pana (paní) *......................... a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Michaelu Brožíkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice č. II/347 Světlá nad Sázavou - Dolní Město", "Opravu silnice č. II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř", "Opravu silnice č. II/150 Ledeč nad Sázavou - Hněvkovice - hranice kraje" a "Opravu silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou II. etapa".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz