Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 2/2007 - 09.01.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Nabytí zastávkového pruhu včetně pozemku v k. ú. a obci Benetice
03Stavba chodníku a rozšíření silnice v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
04II/387 Štěpánov nad Svratkou, II/129 Cetoraz - mosty
05Využití ocelových přístřešků postavených v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
06Darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
07Vyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
10Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
11Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2006
12Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2007
13Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2007
14Partnerská dohoda v rámci projektu RurIS se Společností pro rozvoj Humpolecka
15Darovací smlouva - program Phare, projekt CZ 02.06.01
16Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež - oprava
17Návrh na provedení rozpočtového opatření - Týden vzdělávání dospělých
18Změny ve školském rejstříku
19Vyřazení majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
20Nemocnice Třebíč - pronájem movitého majetku
21Stanovení platů ředitelů sociálních a zdravotnických zařízení kraje Vysočina
22Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
23Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Jihlava
24Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
25Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Pelhřimov
26Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Pelhřimov
27Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Třebíč
28Záměr uspořádání konference "Kraje a péče o kulturní dědictví" v Jihlavě pod záštitou kraje Vysočina
29Plán činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
30Plán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
31Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
32Rezignace člena zastupitelstva kraje
33Rezignace a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
34Informace o postupu zřizovatele při schvalování školního řádu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz