Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-19

RK-02-2007-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-02-2007-19
NázevVyřazení majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen Zásady. Dle těchto Zásad podala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 16. 11. 2006 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
* Hemodialyzační monitor AK-100, inventární číslo 3723, výrobní číslo 4909, rok výroby 1993, pořizovací cena 638 255,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
* Hemodialyzační monitor AK-100, inventární číslo 3722, výrobní číslo 4702, rok výroby 1993, pořizovací cena 701 764,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Jedná se o značně opotřebené a zastaralé přístroje, které jsou v současné době v havarijním stavu a nezpůsobilé dalšího provozu. Opravy přístrojů jsou nerentabilní a odborným posudkem je doporučena fyzická likvidace a odvoz do šrotu. Nabídka přístrojů byla zveřejněna na internetových stránkách kraje Vysočina od 20.11.2006 do 4. 12. 2006. O majetek neprojevila zájem žádná organizace.
Návrh řešení Vzhledem k nepotřebnosti, technickému opotřebení, zastaralosti uvedeného majetku a nedostupnosti náhradních dílů navrhujeme, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením uvedených přístrojů z majetku kraje. S ohledem na nefunkčnost přístrojů, je navržena jejich odborná fyzická likvidace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, z majetku kraje:
* Hemodialyzační monitor AK-100, inventární číslo 3723, výrobní číslo 4909, rok výroby 1993;
* Hemodialyzační monitor AK-100, inventární číslo 3722, výrobní číslo 4702, rok výroby 1993.
Odpovědnost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz