Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-16

RK-02-2007-16.doc  RK-02-2007-16pr1.doc  RK-02-2007-16pr1upr1.doc  RK-02-2007-16pr2.doc  RK-02-2007-16pr2upr1.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-02-2007-16
NázevPravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež - oprava
Zpracoval P. Zábranská
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 5. 12. 2006 schválila usnesením č. 1739/36/2006/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež. Tato pravidla by měla nabýt platnosti a účinnosti 1. 1. 2007.
Materiál byl několikrát upravován a předěláván spolu s dalšími pravidly pro přidělování příspěvků. V důsledku těchto opakovaných úprav došlo k tomu, že byla radě kraje předložena ke schválení pravidla, v nichž jsou chybně uvedení možní příjemci příspěvku z řad NNO (viz článek 2, odstavec 1, písmena b a c). Chybně je zde uvedeno, že se musí jednat o NNO působící v oblasti sportu a tělesné výchovy.
Návrh řešení Radě kraje jsou předkládána ke schválení opravená Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež (viz materiál RK-02-2007-16, př. 1), kde jsou příjemci uvedeni správně. Změny (příjemci a závěrečná ustanovení) jsou vyznačeny v materiálu RK-02-2007-16, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež dle materiálu RK-02-2007-16, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz