Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-15

RK-02-2007-15.doc  RK-02-2007-15pr1.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-02-2007-15
NázevDarovací smlouva - program Phare, projekt CZ 02.06.01
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuNa základě výsledku výběrového řízení provedeného při realizaci programu Phare, respektive projektu CZ 0206.01 "Implementation of the Acquis at Regional Level" (česky "Implementace acquis na regionální úrovni") v mezích stanovených v GRANTU EEC / ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ KOMISE byla Centrální finanční a kontraktační jednotkou Ministerstva financí ČR (CFCU) uzavřena smlouva CZ 0206 01 0002 s firmou BULL, s.r.o., na dodávku osobních a přenosných počítačů, GIS pracovních stanic, serverů a příslušenství (Lot 1).

Prohlášením CFCU o převodu majetku č. 61/2005 ze dne 2. 3. 2005 (č. j. 402/26028/LK-2005) se Ministerstvo životního prostředí ČR stalo příjemcem pomoci Phare. Zařízení bylo 23. 12. 2004 dodáno ve prospěch uživatele - kraj Vysočina.

Vlastníkem zařízení, které je uvedeno v příloze darovací smlouvy, je Česká republika, Ministerstvo životního prostředí je příslušné s majetkem hospodařit.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje uzavřít s Ministerstvem životního prostředí darovací smlouvu (viz příloha č. 1), kterou kraj Vysočina přijme majetek uvedený v příloze smlouvy do svého vlastnictví. Jedná se o 8 ks notebooků, 8 ks GIS pracovních stanic a 2 ks databázových serverů.
Rozhodování o nabytí movitých věcí na kraj je v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje.
StanoviskaOSŘKŽÚ - nemá k návrhu smlouvy připomínky.
OŽP - nemá k návrhu smlouvy připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Darovací smlouvu s Ministerstvem životního prostředí ČR dle materiálu
RK-02-2007-15, př. 1.
Odpovědnost OI
Termín 12. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz