Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-54

RK-31-2006-54.doc  RK-31-2006-54pr1.tif
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-31-2006-54
NázevŽádost obce Dolní Heřmanice o poskytnutí finanční výpomoci
Zpracoval A. Krištofová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuNa zastupitelstvo kraje Vysočina se obrátil starosta obce Dolní Heřmanice se žádostí o poskytnutí blíže neuvedené finanční výpomoci. Ve svém dopise uvádí, že po závěrečném vyhodnocení akce "Plynofikace obce Dolní Heřmanice" je obec povinna v důsledku nesplnění příslušných podmínek pro poskytnutí dotace ( zejm. nesplnění ekologických parametrů akce) vrátit do rozpočtu SFŽP část dotace ve výši 969 363,- Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o obec, která provedla výstavbu bytového domu s nákladem 20,1 mil. Kč za pomoci úvěru 10 mil. Kč, který obec značně finančně zatěžuje, žádá starosta obce kraj Vysočina o pomoc při řešení této nepříznivé situace.
Návrh řešení Obdobnou žádost projednávala rada kraje 2. 11. 2004 s negativním stanoviskem. Jednalo se o obec Čečkovice.
V případě obce Dolní Heřmanice nebyla splněna "Kritéria pro posuzování žádostí obcí o dotace nebo půjčky" schválená zastupitelstvem kraje, navrhuje ekonomický odbor zamítnutí této žádosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout obci Dolní Heřmanice dotaci na řešení nepříznivé finanční situace dle materiálu RK-31-2006-54, př. 1.
Odpovědnost rada kraje
Termín 7. 11. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz