Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-40

RK-31-2006-40.doc  RK-31-2006-40pr1.xls
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-31-2006-40
NázevPoskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH obcí
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvem kraje Vysočina byl dne 21. 12. 2005 usnesením 0534/09/2005/ZK schválen v rámci rozpočtu kraje Vysočina kapitola Požární ochrana a IZS orj. 1500 paragraf 5512 - příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, z něhož je 3 910 000 Kč určeno pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí (dále jen "SDH"). Tyto prostředky jsou kryty státním příspěvkem v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006.
Z výše uvedené dotace byly v březnu tohoto roku zastupitelstvem kraje schváleny výdaje na akceschopnost ve výši 1 500 000 Kč. Zbývá rozdělit částku ve výši 2 410 000 Kč na neinvestiční dotace obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok 2006.
Na začátku roku není možné rozdělit celou částku, neboť v té době nelze určit všechny výdaje na výjezdy jednotek SDH mimo katastrální území obce a odbornou přípravu.
Návrh řešení Navrhuje se v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí neinvestiční dotace obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok 2006 v celkové výši 2 410 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, ORJ 1500, § 5512 dle materiálu RK-31-2006-40, př. 1.
) ) ) ) Rozdělení dotace na jednotlivé obce je provedeno dle návrhu Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle materiálu RK-31-2006-40. Aktuální stav rezervy na kapitole Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část je 2 450 tis. Kč.

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina doporučuje schválit poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje jednotek SDH.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok 2006 v celkové výši 2 410 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu RK-31-2006-40, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 11. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz