Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-27

RK-31-2006-27.doc  RK-31-2006-27pr1.tif  RK-31-2006-27pr2.tif  RK-31-2006-27pr3.tif  RK-31-2006-27pr4.xls
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-31-2006-27
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Zpracoval V. Prokop
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 09/2005 ze dne 21. 12. 2005 usnesením č. 0534/09/2005/ZK rozpočet kraje na rok 2006. V kapitole Školství - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, evropských projektů a sportu - Podpora sportu - je vyčleněna částka 300 000,- Kč na podporu reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa.
Rada kraje schválila dne 10. 1. 2006 usnesením č. 0041/01/2006/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Z vyčleněné částky zbývá k čerpání 59 328,- Kč.
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady kraje Vysočina č. 1/06 požádaly 3 organizace, které vysílají své zástupce na mistrovství světa, o finanční podporu v celkové výši 43 050,- Kč.
Návrh řešení Oddělení mládeže a sportu OŠMS předkládá radě kraje přehled žádostí o poskytnutí příspěvku na účast na sportovním mistrovství.

TJ Sokol Bedřichov předložil žádost na podporu účasti na Mistrovství světa dívčích formací v akrobatickém rokenrolu (žádost PUM 24/06 - materiál RK-31-2006-27, př.1). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 25 000,- Kč.

Taneční sdružení Smyk Žďár nad Sázavou předložilo žádost na podporu účasti na Mistrovství ČR v latinsko-amerických formací (žádost PUM 25/06 - materiál RK-31-2006-27, př.2). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 6 550,- Kč.

SK MG Baver Třebíč předložil žádost na podporu účasti na Mistrovství České republiky společných skladeb moderní gymnastiky seniorek, juniorek a nadějí na rok 2006 (žádost PSM 26/06 - materiál RK-31-2006-27, př.3). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 11 500,- Kč.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení v rámci kapitoly Školství. Aktuální stav rezervy Podpora volnočasových aktivit, soutěží, evropských projektů a sportu - Podpora sportu - Podpora reprezentace kraje Vysočina je 59 328 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, občanským sdružením v celkové finanční výši 43 050 Kč na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-31-2006-27, př. 4.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz