Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-39

RK-22-2006-39.doc  RK-22-2006-39pr1.tif
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-22-2006-39
NázevŽádost obce Bobrová o poskytnutí mimořádné dotace na dokončení rozestavěného hřbitova v obci Bobrová
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuDne 23. 6. 2006 obdržel krajský úřad žádost obce Bobrová o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 400.000,- Kč na dokončení rozestavěného hřbitova v obci Bobrová (příloha č. 1). Důvodem žádosti je nedostatek vlastních finančních prostředků obcí, které se na projektu podílejí. Žádost obce o podporu tohoto projektu z Fondu Vysočiny byla dne 25. 5. 2006 rozhodnutím řídicího výboru příslušného grantového programu vyřazena z hodnocení z důvodu administrativního nesouladu (chybějící kopie žádosti).
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje navrhuje radě kraje zamítnout žádost obce Bobrová. Uspokojování žadatelů neúspěšných z jakéhokoliv důvodu v rámci Fondu Vysočiny jinou formou nepovažujeme za vhodné, tím by byl popřen celý smysl systému grantových programů vycházející ze soutěže dle jasně definovaných pravidel.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zamítnout poskytnutí mimořádné dotace ve výši 400.000,- Kč obci Bobrová na projekt ,,Rekonstrukce spádového hřbitova v obci Bobrová - druhá etapa".
Odpovědnost ORR
Termín 26. 9. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz