Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-81

RK-22-2006-81.doc  RK-22-2006-81pr1.tif  RK-22-2006-81pr2.xls
Číslo materiálu81
Číslo jednacíRK-22-2006-81
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - úhrada části nákladů na zajištění zdravotní služby v rámci Autokrosových závodů
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuAutoklub ČR Velké Meziříčí Jestřábec, zastoupený předsedou Pavlem Jirákem se obrátil na kraj Vysočina s žádostí o finanční pomoc při úhradě nákladů na zajištění zdravotní služby na závodech v Autokrosu na trati v Dolních Heřmanicích. Jedná se o autokrosové závody, které jsou již podporovány v rámci VIP akcí částkou 40 000,- Kč. Pořadatelům byla tato dotace poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace dne 23. 6. 2006. V plánovaném rozpočtu na zajištění této akce pořadatelé počítali s nižší částkou, než je současná možná cena této služby. Náklady na zajištění zdravotní služby na autokrosových závodech činí 27 000,-- Kč. Nyní pořadatelé žádají kraj Vysočina o finanční pomoc zhruba ve výši poloviny nákladů na zajištění zdravotní služby na závodech v autokrosu. Žádost je obsahem materiálu
RK-22-2006-81, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-22-2006-81, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byla organizátorům závodu v Autokrosu na trati v Dolních Heřmanicích, proplacena část nákladů na zajištění zdravotní služby v maximální výši 15 000,-- Kč.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o materiální podporu závodu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru školství mládeže a sportu a I. Rohovského, člena rady kraje, viz materiál RK-22-2006-81, př. 2 .
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy uvedené v hlavní knize schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 v části E Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2006 je 183 167,-- Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 15.000,- Kč na zajištění zdravotní služby na autokrosové závody na trati v Dolních Heřmanicích, Autoklubu ČR Velké Meziříčí Jestřábec, Jestřábec 1740, Velké Meziříčí 594 01, IČ: 48895245 a
schvaluje
provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (část E hlavní knihy rozpočtu - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2006), snížení rezervy, § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku Kč 15 000,- a povýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o tuto částku.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 15. 8. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz