Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-79

RK-22-2006-79.doc  RK-22-2006-79pr1.doc
Číslo materiálu79
Číslo jednacíRK-22-2006-79
NázevNávrh na poskytnutí dotace
Zpracoval Z. Čech
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuNa kraj Vysočina se obrátila akciová společnost PROAGRO Radešínská Svratka s žádostí o podporu jimi pořádané národní výstavy VIII. Den českého strakatého skotu, která se uskuteční 7. 9. 2006. Částka, o kterou pořadatelé žádají je 140 000,- Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 (v části E hlavní knihy - VIP akce) je na pořádání této akce počítáno s částkou 50 000,- Kč. Pořadatelům však z důvodu Nařízení Komise (ES) č. 1/2004 nemůže být vyplacena dotace bez předchozí notifikace u Evropské komise.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana společně s odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství připravil notifikaci k nové veřejné podpoře "Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství". Takto připravený formulář je nutno odeslat na Ministerstvo zemědělství ČR, které zajistí administraci notifikačního procesu u Evropské komise.
Notifikace je obsahem materiálu RK-22-2006-79, př.1.
StanoviskaOdbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - připomínky byly do předkládaného materiálu zapracovány.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
notifikovat "Podporu poskytování technické podpory v odvětví zemědělství"dle materiálu
RK-22-2006-79, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 31. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz