Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-69

RK-22-2006-69.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-22-2006-69
NázevVyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen "Zásady". Dle těchto "Zásad" podala Nemocnice Jihlava , příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 17. 2. 2006 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
* osobní automobil Škoda Forman 135, inventární číslo 11279, rok výroby 1993, pořizovací cena 308 374,00 Kč zůstatková cena 0,00 Kč
Jedná se o vozidlo, které má najeto 293 000 km, investice do opravy se jeví jako nerentabilní, karoserie je zkorodovaná a motor má závadu. Nabídka vozidla byla zveřejněna na internetových stránkách kraje, ze strany organizací nebyl projeven zájem. Znalcem byla stanovena cena vozidla na 8 570,00 Kč.
Dne 4. 5. 2005 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
* nákladní automobil skříňový dodávkový TAZ 1500 Škoda 1203 K MA, rok výroby 1995, inventární číslo 12431, pořizovací cena 302 560,00 Kč, zůstatková cena 0,00 Kč.
Vozidlo má najeto 90 tis. km, STK je platná do 11/2005, karoserie je korodovaná.
Nabídka vozidla byla zveřejněna na internetových stránkách kraje, ze strany organizací nebyl projeven zájem. Znalcem byla stanovena cena vozidla na 10 080,00 Kč.
Návrh řešení Vzhledem k nepotřebnosti, technickému opotřebení a celkovému stavu vozidel a dále z důvodu nezájmu o majetek ze strany organizací zřizovaných krajem Vysočina navrhujeme, aby rada vyslovila souhlas s vyřazením vozidel z majetku kraje Vysočina.
Doporučujeme jejich volný prodej dle Zásad zájemci mimo organizace zřizované krajem Vysočina.
V případě, že úplatný převod nebude realizován, doporučujeme odbornou fyzickou likvidaci nepotřebného majetku dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci z majetku kraje Vysočina:
* osobní automobil Škoda Forman 135, rok výroby 1993, inventární číslo 11279, pořizovací cena 308 374,00 Kč zůstatková cena 0,00 Kč;
* nákladní automobil skříňový dodávkový TAZ 1500 Škoda 1203 K MA, inventární číslo 12431, rok výroby 1995, pořizovací cena 302 560,00 Kč, zůstatková cena 0,00 Kč.
Odpovědnost Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 12. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz