Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-67

RK-22-2006-67.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-22-2006-67
NázevVyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen "Zásady". Dle těchto "Zásad" podala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), dne 8. 6. 2006 návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 28. 12. 2004 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
* Osobní automobil ŠKODA FAVORIT 135, inventární číslo 4931, rok výroby 1993, pořizovací cena 167 500,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč-
Jedná se o 13 let staré a opotřebené vozidlo ve velmi špatném technickém stavu, které má najeto přes 180 tis. km a u kterého se investice do opravy pro možnost projití vozidla technickou kontrolou jeví jako nerentabilní. Nabídka vozidla byla zveřejněna na internetových stránkách kraje od 12. 10. do 28. 12. 2004. O vozidlo nebyl ze strany organizací zřizovaných krajem projeven zájem.

Dne 23. 2. 2006 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
* Gastrofibroskop GIF SQ10, inventární číslo 3200, rok výroby 1989, pořizovací cena
456 914,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Jedná se o zastaralý přístroj ve špatném technickém stavu. Oprava přístroje je nerentabilní.
* Odstředivka K 80, inventární číslo 3124, rok výroby 1988, pořizovací cena 111 771,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Jedná se o nefunkční přístroj, náhradní díly jsou nedostupné, oprava nerentabilní.
Nabídka obou výše uvedených přístrojů byla zveřejněna na internetových stránkách kraje od 1. 3. 2006 do 15. 3. 2006. Ze strany organizací zřizovaných krajem nebyl o tento majetek projeven zájem.
Návrh řešení Vzhledem k technickému stavu navrhujeme, aby Rada kraje Vysočina vyslovila souhlas s vyřazením vozidla z majetku kraje Vysočina. Doporučujeme jeho volný prodej dle Zásad zájemci mimo organizace zřizované krajem Vysočina.

Přístroje Gastrofibroskop GIF SQ10 a Odstředivka K 80 jsou z důvodu nepotřebnosti, technického opotřebení a nefunkčnosti navrženy k odborné fyzické likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina:
* Osobní automobil ŠKODA FAVORIT 135, inventární číslo 4931, rok výroby 1993;
* Gastrofibroskop GIF SQ10, inventární číslo 3200, rok výroby 1989;
* Odstředivka K 80, inventární číslo 3124, rok výroby 1988.
Odpovědnost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 12. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz