Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-66

RK-22-2006-66.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-22-2006-66
NázevVyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen "Zásady". Dle těchto "Zásad" podala Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 17. 5. 2006 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
* Automobil Škoda OCTAVIA combi, 1,6 GLXi, inventární číslo 117978, rok výroby 1998, pořizovací cena 603 396,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Automobil byl pořízen na leasing a je ve správě příspěvkové organizace. Automobil neprošel žádnou větší či generální opravou a má najeto 179 529 km. Po lehké havárii přední části byl odborně opraven. Cena dle znaleckého posudku je 150 000,- Kč. Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna na internetových stránkách kraje Vysočina od 19. 5. 2006 do 24. 5. 2006. O majetek projevilo zájem Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 12, 393 01 Pelhřimov, IČO 00071307.
Návrh řešení Vzhledem k nepotřebnosti vozidla v nemocnici navrhujeme, aby Rada kraje Vysočina vyslovila souhlas s jeho vyřazením z majetku kraje Vysočina. Doporučujeme prodej vozidla dle Zásad.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku automobilu Škoda OCTAVIA combi, 1,6 GLXi, inventární číslo 117978, rok výroby 1998, v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci.
Odpovědnost Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 12. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz