Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-65

RK-22-2006-65.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-22-2006-65
NázevNemocnice Třebíč - výpůjčka přístroje pro oční oddělení
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč (dále jen nemocnice), žádá o schválení smlouvy o výpůjčce jejímž předmětem je movitá věc - bezkontaktní tonometr NIDEK NT 2000 MIII v hodnotě 210 000,- Kč s DPH. Přístroj je určen pro oční oddělení Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v ulici Družstevní čp. 1320. Přístroj do bezplatné výpůjčky půjčuje firma ERILENS s.r.o., IČO: 45306371, Praha 6, Papírenská 114/5, PSČ 160 00. Smlouva se uzavírá na dobu 2 let. Přístroj bude využíván pro potřeby očního oddělení nemocnice k bezkontaktnímu měření nitroočního tlaku.
Firma zapůjčila bezkontaktní tonometr vzhledem k dlouhodobé spolupráci s nemocnicí bez nároku na odběr zvláštního materiálu. Nemocnice dosud neměla k dispozici žádný bezkontaktní tonometr, ale používala pro měření nitrooční tenze kontaktních tonometrů Schuetz, které používá nadále pro klinické případy, kdy bezkontaktní tonometr nelze použít.
Návrh řešení S ohledem na potřebnost přístroje pro oční lékařství pro oddělení nemocnice doporučujeme radě kraje schválit uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce bezkontaktního tonometru NIDEK NT 2000 MIII od půjčitele firmy ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, Praha 6, IČO 45306371, ve prospěch Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 2, IČ 00839396, na dobu určitou 2 let.
Odpovědnost Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz