Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-64

RK-22-2006-64.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-22-2006-64
NázevVyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen "Zásady". Dle těchto "Zásad" podala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 30. 5. 2006 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
Vůz FORD TRANSIT, inventární číslo 9113, rok výroby 1994, pořizovací cena 747 095,00 Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Jedná se o vozidlo, které v roce 1999 převzala nemocnice od Okresního úřadu Pelhřimov. V současné době je vozidlo značně opotřebené, má zkorodovanou karoserii a najeto 400 tis. km. Vozidlo již neprošlo STK.
Majetek byl nabízen na internetových stránkách kraje Vysočina od 31. 5. 2006 do 14. 6. 2006. Ze strany organizací zřizovaných krajem nebyl o majetek projeven zájem.
Návrh řešení Vzhledem k nepotřebnosti, technickému opotřebení a celkovému stavu vozidla a dále z důvodu nezájmu o majetek ze strany organizací zřizovaných krajem Vysočina navrhujeme, aby rada vyslovila souhlas s vyřazením vozidla z majetku kraje Vysočina.
Doporučujeme jeho volný prodej dle Zásad zájemci mimo organizace zřizované krajem Vysočina.
V případě, že úplatný převod nebude realizován, doporučujeme odbornou fyzickou likvidaci nepotřebného majetku dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku automobil FORD TRANSIT, inventární číslo 9113, rok výroby 1994, v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci.
Odpovědnost Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 12. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz