Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-63

RK-22-2006-63.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-22-2006-63
NázevDelegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě (dále jen nemocnice), potřebuje zajistit dodavatele na veřejnou zakázku "Diagnostika" ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázek, v platném znění (pozn. rozhoduje datum zveřejnění). Jedná se o dodávky diagnostik a výpůjčku nového přístroje - automatického analyzátoru pro diagnostiku nádorových markerů, reprodukce a markerů virových chorob. Oznámení zadávacího řízení bylo zveřejněno na Centrální adrese pod evidenčním číslem 50022430 od 9. 6. 2006. Předpokládaná cena veřejné zakázky dle oznámení zadávacího řízení je 15 571 429,- Kč.
V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek žádá nemocnice o delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise.
Návrh řešení Podle čl. 5 odst. 3 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do hodnotící komise.
První jednání hodnotící komise a otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne
3. 08. 2006 od 9:15 hod. v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, ředitelství, přízemí, dveře č. 3
Další jednání hodnotící komise - posouzení a hodnocení nabídek - je předběžně plánováno na následující týden rovněž v Nemocnici Nové Město na Moravě a termín a čas bude upřesněn na první schůzce hodnotící komise.
Návrh předpokládá doplnění zástupce z řad členů zastupitelstva a jednoho zástupce z řad pracovníků úřadu, jako zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do hodnotící komise přímo na jednání rady.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
.............................. a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a .............................. a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Diagnostika" pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě.
Odpovědnost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 28. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz