Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-55

RK-22-2006-55.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-22-2006-55
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 a Metodickým pokynem Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Návrh řešení Dne 15. 5. 2006 rozhodl ředitel Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou o přebytečném a neupotřebitelném hmotném majetku. Jedná se o tento majetek:
1. Sekačka Gilbers, typ FMP 4, inventární číslo 4533123, rok výroby 1995, pořizovací cena 1 108 980,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Důvodem k vyřazení je celkové opotřebení stroje. Čerpadlo sekačky je zadřené, opotřebované s velkým únikem oleje, armatury jsou poškozené a nefunkční s hadicemi na několika místech prodřenými a rovněž z nich uniká olej. Sekací cepová hlava je rozpraskaná, a ramena sekačky vykazují praskliny. Vzhledem k celkově špatnému stavu a k sezónnímu využití by náklady na opravu sekačky byly neúměrně vysoké a nerentabilní.
2. Traktorová sekačka STPC 130 nesená traktorem Zetor 8011 reg. zn. ZR 48- 43, inventární číslo 4533073, rok výroby 1976, pořizovací cena 156 096,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Stroj je celkově opotřebován úměrně ke svému stáří a používání. Motor má vyšší spotřebu nafty a oleje, převodovka a rozvodovka jsou značně hlučné a netěsné s únikem oleje. Přední náprava a řízení vykazuje značnou vůli, čepy řízení jsou opotřebované. Traktor má zkorodovanou kabinu s prasklou střechu, do níž zatéká. Zadní pneumatiky jsou zcela ojeté, přední mají stav vzorku 20%. Cepová hlava sekačky a ramena mají trhliny, z hydrauliky uniká olej, čerpadla a hydromotor jsou značně opotřebeny. Náklady na celkovou opravu sekačky by byly značně vysoké a nerentabilní.
3. Nosič nářadí PRAGA UV 80 reg. zn. ZR 91- 48, inventární číslo 4533103, rok výroby 1993, pořizovací cena 1 263 600,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Důvodem k vyřazení je značné opotřebení vozidla provozem a špatný technický stav vyžadující generální opravu. Vozidlo má porouchanou převodovku s opotřebenými synchrony - nelze řadit. Rozvodovka má prasklou poloosu, vozidlo má zkorodovanou kabinu, do níž zatéká a zkorodovaný rám podvozku, který je na několika místech svařovaný. Z motoru, převodovky a diferenciálu uniká netěsnostmi olej. Vzhledem k celkovému opotřebení vozidla je jeho oprava nákladná, nerentabilní a obtížně proveditelná, neboť výrobce vozidla zanikl a náhradní díly jsou nedostupné.
4. Traktorová sekačka STP C 133, typ JU 0035 s traktorem Zetor 7211 bez reg. zn., inventární číslo 4533060, rok výroby 1985, pořizovací cena 215 250,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Sekačka je značně opotřebena s vadným hydromotorem, ramena mají trhliny, sekací hlava vyžaduje výměnu kopírovacího válce a ložisek sekacího hřídele. Traktor má nadměrně opotřebovaný motor a převodovku, ze kterých netěsnostmi uniká olej. Skříň převodovky je prasklá. Z hydraulického systému uniká olej. Přední náprava, řízení a spojovací tyče mají značnou vůli, čepy řízení jsou opotřebované. Jedná se o zastaralý typ s vysokými náklady na údržbu a malým výkonem, jehož oprava by byla nákladná a nerentabilní..
5. Osobní vozidlo Škoda Favorit 135 LX reg. zn. ZRE 48- 00, inventární číslo 6444022, rok výroby 1993, pořizovací cena 188 236,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Vozidlo má ujeto 265 000 km, karoserie je zkorodovaná, motor a převodovka jsou značně hlučné, převodovka má poruchu - nelze zařadit 4. rychlostní stupeň. Vozidlo má zkorodované brzdové potrubí a opotřebované nápravy, je nutná výměna poloos, kloubů řízení a ložisek kol. Z motoru a převodovky uniká netěsnostmi olej. Vzhledem k celkovému opotřebení by oprava vozidla byla nerentabilní.
6. Nakladač UN 053, typ JU 0008, inventární číslo 4533059, rok výroby 1985, pořizovací cena 218 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Nakladač je opotřeben a vyžaduje generální opravu. Kabina je zkorodovaná, ramena nakladače a otáčecí zařízení mají trhliny, mechanické části jsou opotřebeny, nápravy jsou prasklé a svařované. Motor má velkou spotřebu oleje, velkou vůli ve válcích a poruchu startování, je hlučný a z netěsností uniká olej. Rovněž rozvodovka je hlučná a má značné vůle, při jízdě vypadávají zařazené rychlostní stupně, řízení má v důsledku opotřebení nadměrné vůle. Nakladač není v současnosti používán a náklady na jeho opravu by byly vysoké a nerentabilní.
7. Nosič nářadí PRAGA UV 80 reg. zn. 1J7 2647, původní reg. zn. ZRA 05- 49, inventární číslo 4533127, rok výroby 1996, pořizovací cena 2 368 279,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Důvodem k vyřazení je celkové opotřebení vozidla. Karosérie, rám a podvozkové díly jsou zkorodované, z náprav uniká olej, řízení vykazuje nadměrnou vůli. Motor je značně opotřebovaný vykazující netěsnost, motorový olej prosakuje do chladicího okruhu. Výrobce vozidla zanikl a náhradní díly jsou nedostupné. Náklady na provoz jsou vysoké, oprava by byla finančně náročná a nerentabilní.
8. Nosič nářadí PRAGA UV 80 reg. zn. ZRA 08- 55, inventární číslo 4533132, rok výroby 1997, pořizovací cena 2 507 583,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Důvodem k vyřazení je celkové opotřebení nosiče. Karosérie a podvozkové díly jsou zkorodované, vozidlo má prasklý rám, z náprav uniká olej, přední náprava a řízení vykazují nadměrnou vůli. Motor je značně opotřebovaný a netěsný, motorový olej prosakuje do spojkové skříně. Výrobce vozidla zanikl a náhradní díly jsou nedostupné. Náklady na provoz vozidla jsou značně vysoké a provoz je neekonomický.
9. Nástavba chemická sypače Praga Pietsch 2H, inventární číslo 4533129, rok výroby 1996, pořizovací cena 591 700,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Důvodem k vyřazení je nadměrné opotřebování provozem. Rám a korba jsou zcela zkorodované, hydromotor pohonu pásu je vadný a nefunkční, podávací pás je potrhaný a odtržený od korby. Provozní náklady jsou vysoké, dva sypače z vozidel Praga byly včetně nosičů nahrazeny jedním sypačem na nosiči Tatra (úspora tří pracovníků při zimní údržbě).
10. Nástavba chemická sypače Praga SYKO H 2,5, inventární číslo 4533133, rok výroby 1997, pořizovací cena 1 083 421,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Důvodem k vyřazení je značné opotřebení v důsledku provozu. Sypač je zkorodovaný, jeho dno je prodřené, má značně opotřebovaný hydromotor pohonu pásu a potrhaný podávací pás. Z rozvaděče oleje a z hydromotoru uniká olej. Provozní náklady jsou velmi vysoké a provoz je neekonomický, oprava by byla finančně nákladná a nerentabilní.
11. Sekačka Praga - Gilbers, inventární číslo 4533130, rok výroby 1997, pořizovací cena 1 804 380,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Důvodem k vyřazení je celkové opotřebení sekačky. Čerpadlo je opotřebované, netěsné s únikem oleje, armatury jsou poškozené a nefunkční s hadicemi na několika místech prodřenými, z nichž uniká olej. Cepová hlava a ramena sekačky mají trhliny. Vzhledem k celkovému špatnému stavu, který je úměrný délce provozu, by oprava sekačky byla neúměrně finančně náročná.
12. Sekačka Praga - Gilbers, inventární číslo 4533137, rok výroby 1997, pořizovací cena 1 800 110,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Důvodem k vyřazení je celkové opotřebení sekačky. Čerpadlo sekačky je netěsné s únikem oleje, armatury jsou opotřebované, tlakové hadice prodřené a uniká z nich olej. Cepová hlava a ramena sekačky mají trhliny. Sekačka je opotřebovaná úměrně k době používání a její oprava by byla nerentabilní. Sekačky Praga - Gilbert byly nahrazeny traktorovou sekačkou s obsluhou jedním pracovníkem.

Majetek, který je navrhován k vyřazení, byl v souladu s finančním plánem Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou nahrazen novým v roce 2005 a 2006 (sekačky, nosiče nářadí, sypací nástavby). Z důvodu vyšší výkonnosti nově pořízených strojů a zařízení je majetek navrhovaný k vyřazení nadbytečný.
Na základě rozhodnutí o přebytečném a neupotřebitelném majetku byl nepotřebný hmotný majetek nabídnut v elektronické podobě na www stránkách kraje Vysočina od 15. 5. 2006. Vzhledem k tomu, že o odkoupení jmenovaného hmotného majetku neprojevila zájem žádná příspěvková organizace ani organizační složka kraje, Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou po konzultaci s odborem dopravy a silničního hospodářství podává návrh na prodej tohoto majetku za cenu v místě a čase obvyklou, v případě nezájmu bude výše uvedený majetek rozebrán na náhradní díly a likvidován jako kovový a ostatní odpad.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením č. 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 a v souladu s Pokynem pro vyúčtování finančního plnění z prodeje majetku ve vlastnictví kraje, vydaného odborem ekonomickým, jsou příjmy z prodeje majetku svěřeného příspěvkovým organizacím příjmem kraje.
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dle návrhu Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-22-2006-55.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín do 31. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz