Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-53

RK-22-2006-53.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-22-2006-53
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Žďár nad Sázavou
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuSpráva a údržba silnic Žďár nad Sázavou zajišťuje dodavatele na "Opravu silnice II/353 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí", "Opravu silnice II/357 kř. Vítochov - kř. Ždánice", "Opravu silnice II/357 Jimramov - Dalečín", "Opravu silnice II/354 Ostrov n/O.- Radostín n/O."a "Opravu silnice II/360 Křižanov - Velké Meziříčí". Zajištění těchto dodavatelů je veřejnou zakázkou podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky jsou vypsány dle § 10 odst. 2 písm. d) jednací řízení bez uveřejnění.
Návrh řešení Výzvy na provedení prací "Oprava silnice II/ 353 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí", "Oprava silnice II/357 kř. Vítochov - kř. Ždánice", "Oprava silnice II/357 Jimramov - Dalečín", "Oprava silnice II/354 Ostrov n/O.- Radostín n/O." a "Oprava silnice II/360 Křižanov - Velké Meziříčí" podle § 10 odst. 2 písm. d) jednací řízení bez uveřejnění byly zpracovány SÚS Žďár nad Sázavou podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto výzvy jsou v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina ze dne 25. 1. 2005, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzvy na provedení prací byly schváleny odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 23. 6. 2006.
Podle čl. 5 odst. 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:
1) "Opravu silnice II/ 353 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí", která se uskuteční dne 26. 7. 2006 od 8:30 hodin v administrativní budově SÚS Žďár nad Sázavou
2) "Opravu silnice II/357 kř. Vítochov - kř. Ždánice", která se uskuteční dne 26. 7. 2006 od 9:30 hodin v administrativní budově SÚS Žďár nad Sázavou
3) "Opravu silnice II/357 Jimramov - Dalečín", která se uskuteční dne 26. 7. 2006 od 10:00 hodin v administrativní budově SÚS Žďár nad Sázavou
4) "Opravu silnice II/354 Ostrov n/O. - Radostín n/O.", která se uskuteční dne 27. 7. 2006 od 8:30 hodin v administrativní budově SÚS Žďár nad Sázavou
5) "Opravu silnice II/360 Křižanov - Velké Meziříčí", která se uskuteční dne 27. 7. 2006 od 9:30 hodin v administrativní budově SÚS Žďár nad Sázavou
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
* *...................... a Ing. Jozefa Hrnčiara, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *............................. a p. Václavu Lysovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávku prací "Oprava silnice II/ 353 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí", "Oprava silnice II/357 kř. Vítochov - kř. Ždánice" a "Oprava silnice II/357 Jimramov - Dalečín";
* *...................... a Ing. Miroslava Olšana, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *............................. a p. Ivetu Hájkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávku prací "Oprava silnice II/354 Ostrov n/O. - Radostín n/O." a "Oprava silnice II/360 Křižanov - Velké Meziříčí".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 21. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz