Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-50

RK-22-2006-50.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-22-2006-50
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuSpráva a údržba silnic Jihlava zajišťuje dodavatele na zakázku "II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava". Zajištění tohoto dodavatele je veřejnou zakázkou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka "II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava" je vypsána dle § 26 odst. 1 písm. b) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzva na veřejnou zakázku "II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava" podle § 26 odst. 1 písm. b) zjednodušené podlimitní řízení byla provedena Správou a údržbou silnic Jihlava podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato výzva je v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzva na "II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava" byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 10. 7. 2006.
Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:
."II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava", která se uskuteční dne 31. 7. 2006 v 8:00 hodin v administrativní budově SÚS Jihlava.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje

*......................... a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ing. Radka Handu, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 21. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz