Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-49

RK-22-2006-49.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-22-2006-49
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Pelhřimov
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuSpráva a údržba silnic Pelhřimov zajišťuje dodavatele na "Úpravu povrchu silnice II/129 Křelovice - Humpolec" a "Úpravu povrchu silnice II/132 hranice okr. J. Hradec - Počátky - H. Cerekev". Zajištění těchto dodavatelů je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky na "Úpravu povrchu silnice II/129 Křelovice - Humpolec" a "Úpravu povrchu silnice II/132 hranice okr. J. Hradec - Počátky - H. Cerkev" jsou vypsány dle § 26 odst. 1 písm. b) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzvy na "Úpravu povrchu silnice II/129 Křelovice - Humpolec" a "Úpravu povrchu silnice II/132 hranice okr. J. Hradec - Počátky - H. Cerekev" " dle § 26 odst. 1 písm. b) zjednodušené podlimitní řízení byly provedeny Správou a údržbou silnic Pelhřimov podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto výzvy jsou v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzvy na "Úpravu povrchu silnice II/129 Křelovice - Humpolec" a "Úpravu povrchu silnice II/132 hranice okr. J. Hradec - Počátky - H. Cerekev" byly schváleny odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 10. 7. 2006.
Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:
* "Úpravu povrchu silnice II/129 Křelovice - Humpolec" která se uskuteční dne 3. 8. 2006 v 9:00 hodin v administrativní budově SÚS Pelhřimov.
* "Úpravu povrchu silnice II/132 hranice okr. J. Hradec - Počátky - H. Cerekev", která se uskuteční dne 3. 8. 2006 v 10:00 hodin v administrativní budově SÚS Pelhřimov.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
*......................... a Ing.Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Úpravu povrchu silnice II/129 Křelovice - Humpolec" a "Úpravu povrchu silnice II/132 hranice okr. J. Hradec - Počátky - H. Cerekev".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 21. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz