Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-48

RK-22-2006-48.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-22-2006-48
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuSpráva a údržba silnic Havlíčkův Brod zajišťuje dodavatele na veřejné zakázky "Oprava silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou I. etapa" a "Oprava silnice č. III/03811 Havlíčkův Brod - Šlapanov". Zajištění těchto dodavatelů je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky na "Opravu silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou I. etapa" a na "Opravu silnice č. III/03811 Havlíčkův Brod - Šlapanov" jsou vypsány dle § 26 odst. 1 písm. b) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzvy na "Opravu silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou I. etapa" a na "Opravu silnice č. III/03811 Havlíčkův Brod - Šlapanov" podle § 26 odst. 1 písm. b) zjednodušené podlimitní řízení byly provedeny Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Tyto výzvy jsou v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzvy na "Opravu silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou I. etapa" a na "Opravu silnice č. III/03811 Havlíčkův Brod - Šlapanov" byly schváleny odborem majetkovým dne 10. 7. 2006.
Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:
1. "Opravu silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou I. etapa", která se uskuteční dne 26. 7. 2006 v 8:00 hodin v administrativní budově SÚS Havlíčkův Brod
2. "Opravu silnice č. III/03811 Havlíčkův Brod - Šlapanov", která se uskuteční dne 26. 7. 2006 v 9:00 hodin v administrativní budově SÚS Havlíčkův Brod.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
*......................... a Ing. Oto Balcárka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a p. Alenu Sadílkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou I. etapa" a na "Opravu silnice č. III/03811 Havlíčkův Brod - Šlapanov".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 21. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz