Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-40

RK-22-2006-40.doc  RK-22-2006-40pr1.tif
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-22-2006-40
NázevProgram obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Rovečné o změnu účelu použití poskytnuté dotace
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuDne 22. 6. 2006 obdržel krajský úřad žádost obce Rovečné o změnu účelu použití dotace ve výši 127.000,- Kč poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2006 na projekt ,,Stavební úpravy ZŠ Rovečné" (příloha č. 1). Důvodem žádosti obce je absence projektové dokumentace nutné k realizaci projektu v období školních prázdnin 2006.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje navrhuje radě kraje zamítnout žádost obce Rovečné o změnu účelu použití poskytnuté dotace. Žádost není v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina č. 22/05 pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny ani s Dodatkem č.1 k těmto Zásadám.
Na návrh Výboru regionálního rozvoje zastupitelstva kraje však bude zváženo zapracování možnosti převodu poskytnuté dotace na náhradní projekt v rámci typů podporovaných projektů do Zásad pro rok 2007.
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zamítnout změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0129/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006 obci Rovečné z původního účelu použití "Stavební úpravy ZŠ Rovečné" na nový účel použití "Oprava zdi evangelického hřbitova v Rovečném".
Odpovědnost ORR
Termín 26. 9. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz