Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-30

RK-22-2006-30.doc  RK-22-2006-30pr1.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-22-2006-30
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
Zpracoval D. Hřebenová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím č. 13 831/2006-25 ze dne 21. června 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) schválilo kraji Vysočina poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 660 000,- Kč.
Jedná se o účelovou dotaci určenou na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně.
Cíl dotace:
1. Umožnit pedagogickým pracovníkům škol, v nichž je obtížná zastupitelnost vyučujících, účast na akreditovaných kurzech či seminářích DVPP k podpoře kurikulární reformy, tj. vzdělávání v dovednostech, které dále prohloubí či rozšíří profesní kompetence pedagogických pracovníků v souvislosti s tvorbou školního vzdělávacího programu a povedou k pozitivní změně klimatu na školách.
2. Postupně vytvářet podmínky pro realizaci kurikulární reformy v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání.
Projekt Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně byl předložen MŠMT ČR dne 27. 3. 2006.
Celkem se přihlásilo 55 málotřídních škol, do projektu byly zařazeny všechny. Celková výše požadované dotace podle materiálu RK-22-2006-30, př. 1 (Seznam ZŠ zařazených do programu Zpřístupnění DVPP základních škol s ročníky pouze I. stupně) je 658 314,- Kč. Z tohoto důvodu bude částka 1 686,- Kč vrácena zpět na účet MŠMT.
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně ve výši 658 314,- Kč dle materiálu RK-22-2006-30;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení neinvestiční dotace Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně ve výši 658 314,- Kč školám uvedeným v materiálu RK-22-2006-30, př 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k materiálu připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3113 Základní školy) o neinvestiční dotaci MŠMT ČR na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně ve výši 658 314,-Kč dle materiálu RK-22-2006-30 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení neinvestiční dotace na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně ve výši celkem 658 314,- Kč školám uvedeným v materiálu RK-22-2006-30, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červenec 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz