Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-26

RK-22-2006-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-22-2006-26
NázevŽádost o finanční příspěvek kraje na reprezentaci kraje v Mezinárodním kole Chemické olympiády
Zpracoval P. Zábranská
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuDne 2. 6. 2006 obdrželo oddělení mládeže a sportu krajského úřadu žádost o finanční příspěvek kraje ve výši 6 tis. Kč pro dva studenty (Petra Gerharda a Rudolfa Píšu) Gymnázia Jihlava, kteří budou reprezentovat kraj Vysočina i Českou republiku na Mezinárodním kole Chemické olympiády, která se uskuteční v červenci v Koreji.
V rozpočtu kraje pro rok 2006 byla schválena na "Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT" částka 900 tis. Kč. Z této položky se počítalo s vyčleněním částky cca 50 tis. Kč na příspěvek soutěžícím z našeho kraje, kteří budou reprezentovat naši republiku na mezinárodních kolech soutěží v roce 2006. Chemická olympiáda do těchto soutěží patří.
Návrh řešení Navrhujeme podpořit účast studentů Petra Gerharda a Rudolfa Píši z Gymnázia Jihlava, se sídlem Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava, na Mezinárodním kole Chemické olympiády poskytnutím částky 6 tis. Kč z rozpočtu kraje Vysočina, kapitoly Školství, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže. Tato částka bude převedena na účet krajem zřizované organizace - Gymnázia Jihlava, proto také navrhujeme schválit změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz v celkové výši 6 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* dotaci ve výši 6.000,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina, kapitoly Školství, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže, Gymnáziu Jihlava, se sídlem Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava;
* povýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz v celkové výši 6.000,- Kč u Gymnázia Jihlava.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz