Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-25

RK-22-2006-25.doc  RK-22-2006-25pr1.doc  RK-22-2006-25pr2.tif  RK-22-2006-25pr3.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-22-2006-25
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Zpracoval V. Prokop
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 09/2005 ze dne 21. 12. 2005 usnesením č. 0534/09/2005/ZK rozpočet kraje na rok 2006. V kapitole Školství - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, evropských projektů a sportu - Podpora sportu - je vyčleněna částka 300 000,- Kč na podporu reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa.
Rada kraje schválila dne 10. 1. 2006 usnesením č. 0041/01/2006/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Z vyčleněné částky zbývá k čerpání 98 828,- Kč.
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady kraje Vysočina č. 1/06 požádaly 3 organizace, které vysílají své zástupce na sportovní mistrovství, o finanční podporu. Celková výše požadovaných příspěvků je 51 000,- Kč.
Návrh řešení Oddělení mládeže a sportu OŠMS předkládá radě kraje v přílohách 1, 2 a 3 materiálu RK-22-2006-25 žádosti o poskytnutí příspěvku na účast na sportovním mistrovství.
ÚAMK - AMK Cyklotrial Jemnice předložil žádost na podporu účasti na Mistrovství světa v Biketrialu (žádost PSM 20/06 - materiál RK-22-2006-25, př.1). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Cyklotrial Jemnice předložil žádost na 22 500,- Kč, dle Pravidel Rady kraje Vysočina je však možné přidělit dotaci pro jednotlivce v maximální výši 20 000 Kč, proto navrhujeme tuto žádost podpořit ve výši 20 000,- Kč.
Aeroklub Přibyslav předložil žádost na podporu účasti na 4. Mistrovství světa v plachtění 2006 Francie (žádost PSM 21/06 - materiál RK-22-2006-25, př.2). Žádost nesplňuje podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádáním mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách (žádost byla doručena 26. 6. 2006, tj. 10 dní před mistrovstvím a nemohla být projednána před začátkem mistrovství), proto navrhujeme tuto žádost nepodpořit.
Aeroklub Přibyslav předložil žádost na podporu účasti na Plachtařském mistrovství ČR juniorů 2006 (žádost PSM 22/06 - materiál RK-22-2006-25, př.3). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 8 500,- Kč.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Školství a dle návrhu řešení. Aktuální stav rezervy Podpora volnočasových aktivit, soutěží, evropských projektů a sportu - Podpora sportu - Podpora reprezentace kraje Vysočina je 98 828,- Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, pro:
- ÚAMK - AMK Cyklotrial Jemnice, Větrná 1075, 675 31 Jemnice, IČ 60419229, na podporu účasti na Mistrovství světa v Biketrialu 2006 ve výši 20 000,- Kč dle materiálu RK-22-2006-25, př. 1;
- Aeroklub Přibyslav, Letiště 422, 582 22 Přibyslav, IČ 46484621 na podporu účasti na Plachtařském mistrovství ČR juniorů 2006 ve výši 8 500,- Kč dle materiálu
RK-22-2006-25, př. 3;
* neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, pro Aeroklub Přibyslav, Letiště 422, 582 22 Přibyslav, IČ 46484621 na podporu účasti na 4. Mistrovství světa v plachtění 2006 Francie ve výši 20 000,- Kč dle materiálu
RK-22-2006-25, př. 2 z důvodu nesplnění stanovených podmínek.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz