Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-38

RK-34-2017-38.doc  RK-34-2017-38pr01.doc  RK-34-2017-38pr02.doc  RK-34-2017-38pr03.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-34-2017-38
NázevNabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat . Vzhledem k výsledkům bezpečnostního auditu zadaného odborem dopravy a silničního hospodářství vyplynuly z projektové dokumentace pro stavební povolení další trvalé zábory pozemků. Odbor majetkový opětovně poptal a následně zadal vyhotovení geometrických plánů v katastrálních územích Lukavec u Pacova a Týmova Ves na tyto pozemky potřebné pro stavbu. Firmou Diana Špinarová - GEODEZIE VYSOČINA, U Stínadel 1316, Pelhřimov byly vyhotoveny geometrické plány č. 667-326/2017 pro k. ú. Lukavec u Pacova a č. 91-326/2017 pro k. ú. Týmova Ves.
Nyní je třeba provést majetkoprávní vypořádání. Jelikož se jedná o nové zábory a s ohledem na dlouhou dobu, po kterou již majetkoprávní vypořádání probíhá, je kupní cena 50 Kč/m2 neaktuální, vlastníci se ptají a požadují cenu vyšší. Jelikož Kraj Vysočina nyní vykupuje pro nové stavby za částku v minimální výši 100 Kč/m2, a tato částka bude navrhována i pro další připravované výkupy v dané lokalitě - II/128 Salačova Lhota - obchvat , II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje , atd., má odbor majetkový zato, že je třeba k rozšíření záborů přistoupit jako k nové akci a vykupovat dle nových geometrických plánů za částku 100 Kč/ m2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-34-2017-38, př. 1 a RK-34-2017-38, př. 2.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky potřebné pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat nově oddělené dle geometrických plánů č. 667-326/2017 pro k. ú. Lukavec u Pacova a č. 91-326/2017 pro k. ú. Týmova Ves od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv v rozsahu a za cenu dle materiálů
RK-34-2017-38, př. 1 a RK-34-2017-38, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 7. listopad 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz