Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-27

RK-34-2017-27.doc  RK-34-2017-27pr01.pdf  RK-34-2017-27pr02.pdf  RK-34-2017-27pr03.doc  RK-34-2017-27pr04.doc  RK-34-2017-27pr05.doc  RK-34-2017-27pr06.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-34-2017-27
NázevObnova kulturních památek - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (dále jen zásady ).
V rámci zásad byly poskytnuty: Městu Světlá nad Sázavou dotace ve výši 235 196 Kč na obnovu kulturní památky Světlá nad Sázavou, zámecký areál - oprava střešního pláště Tureckého pavilonu , Městu Náměšť nad Oslavou dotace ve výši 117 875 Kč na obnovu kulturní památky Náměšť nad Oslavou /Otradice/, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého , Městu Ledeč nad Sázavou dotace ve výši 126 445 Kč na obnovu kulturní památky Ledeč nad Sázavou, restaurování Mariánského sloupu a Římskokatolické farnosti Hartvíkovice dotace ve výši 350 000 Kč na obnovu kulturní památky Hartvíkovice, kostel sv. Jiljí - obnova střechy (dále jen příjemci ) . Dle smluv o poskytnutí dotací uzavřených mezi příjemci a Krajem Vysočina má být odevzdána Závěrečná zpráva a vyúčtování do 15. 11. 2017 (smlouvy jsou obsahem materiálu RK-34-2017-27, př. 1).
Dne 26. 9., 9. 10., 13. 10. a 16. 10. 2017 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti příjemců o prodloužení doby realizace obnovy a odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování. Žádosti jsou obsahem materiálu RK-34-2017-27, př. 2.
Návrh řešení Po posouzení žádostí navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s příjemci Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace ZZ01938.0016 dle materiálu RK-34-2017-27, př. 3, ZZ01938.0008 dle materiálu RK-34-2017-27, př. 4, ZZ01938.0018 dle materiálu RK-34-2017-27, př. 5 a ZZ01938.0013 dle materiálu RK-34-2017-27, př. 6. Příjemci podali žádosti řádně před ukončením doby realizace obnovy včetně relevantního odůvodnění.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0016 dle materiálu
RK-34-2017-27, př. 3;
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0008 dle materiálu
RK-34-2017-27, př. 4;
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0018 dle materiálu
RK-34-2017-27, př. 5;
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0013 dle materiálu
RK-34-2017-27, př. 6.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 7. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz