Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-10

RK-34-2017-10.doc  RK-34-2017-10pr01.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-34-2017-10
NázevVýpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy se společností Zimmer Czech s.r.o. o výpůjčce vzduchové vrtačky s příslušenstvím v hodnotě 278 420 Kč pro potřeby Centrálních operačních sálů nemocnice. Doba výpůjčky je 5 let. Bližší podmínky výpůjčky obsahuje materiál RK-34-2017-10, př. 1.
Nemocnice jsou podle čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněny k uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu delší jednoho roku pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení Předmětem výpůjčky je majetek, který nemocnice potřebuje k zajištění účelu, ke kterému je zřízena. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro nemocnici dle materiál RK-34-2017-10, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2017-10, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz