Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-04

RK-34-2017-04.doc  RK-34-2017-04pr01.doc  RK-34-2017-04pr02.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-34-2017-04
NázevFOND VYSOČINY: Infrastruktura ICT 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina
a příjemcem dotace - Obec Vysoké Studnice, Vysoké Studnice 122, 588 21 Velký Beranov, IČ: 42634610.
Usnesením zastupitelstva kraje č. 0282/04/2016/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016. Jedním ze schválených projektů byl projekt Obce Vysoké Studnice - iStudnice 2016 .
Po kontrole předložené závěrečné zprávy a vyúčtování projektu byl zjištěn nesoulad mezi číslem účtu příjemce uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace a platným číslem účtu příjemce. Ve smlouvě bylo bankovní spojení a číslo účtu chybně uvedeno. Původní znění Smlouvy o poskytnutí dotace FV01578.0015 je obsahem materiálu RK-34-2017-04, př. 2.
V materiálu RK-34-2017-04, př. 1 předkládá odbor informatiky Dodatek č. 1 smlouvy
o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Obcí Vysoké Studnice.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
dle materiálu RK-34-2017-04, př. 2.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě, zároveň však upozorňuje na fakt, že z důvodu pozdní kontroly závěrečné zprávy ze strany garanta grantového programu dojde ze strany kraje k porušení Čl. 6 smlouvy o poskytnutí dotace týkající se termínu vyplacení dotace.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-04, př. 2.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz