Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-03

RK-34-2017-03.doc  RK-34-2017-03pr01.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-34-2017-03
NázevDohoda o spolupráci - zajištění publicity projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016
Zpracoval R. Rychnovský
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady kraje 0735/15/2016/RK byla schválena příprava záměru projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 a následně i Usnesením 0571/08/2016/ZK spolufinancování uvedeného projektu. V rámci projektu je nutno plnit povinnou publicitu poskytovatele dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci kterého je projekt realizován. Jednou z podmínek povinné publicity je umístění dočasného billboardu po dobu realizace projektu. Jako vhodné místo pro jeho umístění byla vybrána zeď v ulici Na Skalce, této zeď je však v majetku Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje uzavřít Dohodu o spolupráci - zajištění publicity dle materiálu RK-03-2017-03, př. X, ve které Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina souhlasí s bezúplatným umístěním dočasného billboardu do konce doby realizace projektu (tj. 31. 12. 2019).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci - zajištění publicity dle materiálu RK-34-2017-03, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz