Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-02

RK-34-2017-02.doc  RK-34-2017-02pr01.pdf  RK-34-2017-02pr02.doc  RK-34-2017-02pr03.pdf  RK-34-2017-02pr04.pdf  RK-34-2017-02pr05.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-34-2017-02
NázevFOND VYSOČINY - žádost o druhé prodloužení termínu realizace projektu č. FV01578.0030
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0282/04/2016/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016. Jedním ze schválených projektů byl projekt obce Maleč, evidenční číslo FV01578.0030 - Rozvoj ICT v obci Maleč_2 . Smlouva
o poskytnutí dotace byla podepsána dne 30. 6. 2016 s termínem ukončení realizace
do 31. 5. 2017 (příloha č. RK-34-2017-02, př. 3).
Pan starosta obce Maleč Ing. Karel Musílek se dne 9. 5. 2017 obrátil na Kraj Vysočina
s žádostí o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 8. 2017, a to z důvodů uvedených v materiálu RK-34-2017-02, př. 4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 0248/04/2017/ZK bylo rozhodnuto o prodloužení termínu realizace projektu a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace dne 11. 7. 2017 (RK-34-2017-02, př. 5). Dne 25. 8. 2017 byla podána
na Kraj Vysočina druhá žádost obce Maleč týkající se prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2017 a to z důvodů uvedených v materiálu RK-34-2017-02, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu.
Projekt je zaevidován v systému eDotace - ID FV01578.0030.
Návrh řešení Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před vypršením termínu
pro realizaci projektu ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne
11. 7. 2017, proto odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-02, př. 2.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-02, př. 2.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz