Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2017-08

RK-32-2017-08.doc  RK-32-2017-08pr01.pdf  RK-32-2017-08pr02.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-32-2017-08
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá materiál s návrhem na poskytnutí dotace účinkujícím z Kraje Vysočina na národní přehlídce.
Rada Kraje Vysočina svým usnesením č. 1791/33/2016/RK ze dne 11. 10. 2016 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16 (dále jen pravidla ), která stanovují závazný postup kraje při poskytování dotací pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.
V souladu s pravidly podala Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, žádost o poskytnutí dotace ve výši
10 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečního souboru Gen ZUŠ Žďár nad Sázavou na 31. celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Jablonec nad Nisou Tanec, tanec... 2017 .
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečního souboru Gen ZUŠ Žďár nad Sázavou na 31. celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Jablonec nad Nisou Tanec, tanec... 2017 .
Dotace bude poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ID PR01910.0011, dle materiálu RK-32-2017-08, př. 2. V souladu s pravidly bude dotace vyplacena zpětně na základě závěrečného vyúčtování. V rozpočtu kapitoly Kultura je pro rok 2017 na poskytování dotací dle pravidel alokována částka ve výši 400 000 Kč, přičemž celkový finanční objem již schválených dotací je 357 500 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor: Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017, v kapitole Kultura, § 3319 je počítáno s finančními prostředky, které jsou určeny na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - PR01910.0011.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 10 000 Kč účastníku na národní přehlídce dle materiálu RK-32-2017-08, př. 1 v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2017-08, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz