Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 32/2017 - 10.10.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
03Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
04Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a III. Kongres České společnosti terapie ruky
05Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
06FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV1559.0011
0727. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
09FOND VYSOČINY - změna usnesení v rámci GP Klenotnice Vysočiny 2017
10Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
11Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
12Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat, PD
13Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice - Telč), PD
14Veřejná zakázka na služby: II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
15Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě a změna účelu použití příspěvku na provoz pro KSÚSV, příspěvkovou organizaci na rok 2017
16Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov
17Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
18Majetkoprávní příprava stavby II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602
19Koupě pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obci Ostrov
20Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
21Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
22Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
23Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
24Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
25Prodej a darování nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
27Monitorovací zpráva k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
28Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Revitalizace parku Nové Syrovice a Revitalizace parku Velké Meziříčí
29Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Šebeň a jejího ochranného pásma
30Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Staré duby a jejího ochranného pásma
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz