Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2017-07

RK-32-2017-07.doc  RK-32-2017-07pr01.doc  RK-32-2017-07pr02.doc  RK-32-2017-07pr03.doc  RK-32-2017-07pr04.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-32-2017-07
Název27. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval L. Novotná, I. Schallnerová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problému27. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě se uskuteční v termínu 20. a 21. října 2017 a budou zde udělovány ceny za nejkrásnější knihy v těchto kategoriích: Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu veletrhu, Cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za nejkrásnější dětskou knihu. Znovu bude udělena i Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina. Knihy k ocenění vybírá odborná porota soutěže O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu . Porota je složená z knihovnic, knihovníků a zástupců dalších kulturních organizací z Kraje Vysočina. Předsedou poroty je v letošním roce spisovatel a publicista Aleš Palán.
Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 27. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 28. 3. 2017 usnesením č. 0128/02/2017/ZK.
V souvislosti s udělením Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny poskytuje Kraj Vysočina finanční dar v hodnotě 60 000 Kč, polovinu získá autor a polovinu nakladatel.
Ceny a finanční dary za nejkrásnější knihy 27. Podzimního knižního veletrhu budou vyhlášeny a předány na slavnostním večeru v první den veletrhu, tj. v pátek 20. října 2017 ve 20 hodin v Havlíčkově Brodě v sále Staré radnice.
Nad soutěží O nekrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu převzal záštitu hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.
Podzimní knižní veletrh se v Havlíčkově Brodě koná od roku 1991. Jeho prvotním cílem bylo zprostředkování kontaktů mezi novými nakladatelstvími a knihkupci. Tyto odborné kontakty a kontrakty jsou dodnes důležitou součástí veletrhu. Druhým důležitým momentem je velká účast malých a začínajících i exkluzivněji zaměřených nakladatelů, díky nimž se Podzimní knižní veletrh stal nejširší přehlídkou současné české knižní produkce. V průběhu let se k Podzimnímu knižnímu veletrhu přidružilo mnoho doprovodných programů pořádaných kulturními institucemi nejen z Havlíčkova Brodu.
Tradiční součástí knižního veletrhu je řada autogramiád a autorských čtení mnoha významných českých spisovatelů. V současnosti patří Podzimní knižní veletrh k největším knižním veletrhům v České republice a má dobré jméno jak v odborných kruzích, tak i mezi čtenáři. V Havlíčkově Brodě vystavuje každoročně své knihy přibližně 160 vystavovatelů a ročně veletrh navštíví cca 15 000 návštěvníků.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout finanční dary ve výši 30 tis. Kč autorovi a 30 tis. Kč nakladateli knihy, viz materiály RK-32-2017-07, př. 1 a RK-32-2017-07, př. 2, která byla v rámci 27. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny.
Finanční prostředky na poskytnutí finančních darů v celkové výši 60 000 Kč jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017.
StanoviskaOdbor ekonomický: Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, v kapitole Kultura, § 3319 je uvažováno s částkou celkem 60 tis. Kč na ocenění za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy.

Odbor informatiky: Poskytnutí daru je zaevidováno v systému eDotace - ID O02295.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury finanční dary ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 27. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, dle materiálů RK-32-2017-07, př. 1 a RK-32-2017-07, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz