Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-48

RK-29-2017-48.doc  RK-29-2017-48pr01.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-29-2017-48
NázevPověření příspěvkové organizace kraje přípravou, podáním a realizací krajského projektu na rok 2018 se zaměřením na primární prevenci
Zpracoval P. Horký, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší návrh na pověření příspěvkové organizace kraje - Vysočina Education přípravou, podáním a realizací projektu na rok 2018 na základě metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017 - 2020. Toto pověření umožňuje příspěvkové organizaci kraje žádat o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu až ve výši 300 000Kč na kalendářní rok.
Návrh řešení Pověřit příspěvkovou organizaci kraje - Vysočina Education přípravou, podáním a realizací projektu na rok 2018 na základě metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kdy oprávněným žadatelem může být krajem pověřená příspěvková organizace kraje. Pokud bude tento projekt podpořen ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy umožní čerpat finanční prostředky na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v Kraji Vysočina. Záměr byl projednán a odsouhlasen ředitelem organizace Vysočina Education Mgr. Romanem Křivánkem. Kraj bude v tomto projektu zastoupen odborným garantem Mgr. Petrem Horkým, krajským školským koordinátorem prevence. Formulář požadovaného pověření je v příloze č. 1 materiálu
RK-29-2017-48.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
pověřit Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace přípravou, podáním a realizací projektu na rok 2018 dle materiálu RK-29-2017-48, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín prosinec 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz