Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-34

RK-29-2017-34.doc  RK-29-2017-34pr01.doc  RK-29-2017-34pr02.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-29-2017-34
NázevOdměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval4 Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina pro: jednání rady kraje č. 29/2017 dne 19. 9. 2017 zpracovaly: J. Dvořáková, J. Dočkalová
Předkládá S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0589/12/2017/RK schválila rada kraje systém odměňování ředitelek/ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále také zdravotnické PO ) na rok 2017. Součástí systému odměňování byly mj. osobní cíle (úkoly) pro jednotlivé ředitelky/ředitele. Osobních úkolů bylo ředitelkám/ředitelům nemocnic stanoveno sedm.
Druhým a třetím úkolem bylo:
* Zavedení účinného systému elektronických aukcí v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách, a to pomocí nástroje E-ZAK. Úkol nebyl určen pro ředitelku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Termín plnění byl stanoven do 30. 6. 2017.
* Příprava a zajištění všech potřebných požadavků, úprav informačního systému nutných pro zavedení povinné elektronické preskripce (eReceptu) od 1. 1. 2018. Termín plnění byl stanoven do 31. 7. 2017.
Ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, byly zadány dva úkoly. Jedním z nich byla aktivní spolupráce při přípravě a realizaci projektů realizovaných a spolufinancovaných v rámci IROP (spolupráce na jednotlivých částech administrace projektu - zejména příprava podkladů k projektové žádosti a povinných příloh, výběrových řízení) a má být vyhodnocován dvakrát ročně.
Ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, byly také zadány dva úkoly. Prvním úkolem s termínem plnění do 30. 6. 2017 bylo zavedení jednotné evidence platných a nově uzavíraných smluv a jejich zveřejňování na Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina včetně systému důsledného sledování života smlouvy, a současně vytvoření příslušné směrnice.
Splnění úkolu bylo konzultováno s gesčním radním a ředitelem sekce pro službu veřejnosti.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují poskytnout v souladu
s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických PO dle materiálu RK-29-2017-34, př. 1 (neveřejná příloha). Odměny budou vyplaceny z vlastních zdrojů organizací. Odůvodnění neveřejnosti přílohy RK-29-2017-34, př. 1 je obsaženo v příloze RK-29-2017-34, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-29-2017-34, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz